Τετάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2011

Δημοτικά Καταφύγια Αδέσποτων Ζώων


Προτάσεις για την άμεση βελτίωση της κατάστασης στα δημοτικά καταφύγια αδέσποτων ζώων κατέθεσε το Πανελλήνιο Δίκτυο Οργανώσεων για τα Ζώα (ΠΑΔΟΖΩ) στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από συλλογή στοιχείων από καταφύγια και φιλοζωικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τεκμηριώνεται ότι ελάχιστοι δήμοι σε όλη την Ελλάδα, εφαρμόζουν με ολοκληρωμένο τρόπο, τα σχετικά προγράμματα για τα αδέσποτα και μη, ζώα συντροφιάς. Επιπλέον, οι περισσότεροι δήμοι στην Ελλάδα δεν έχουν ιδρύσει καταφύγια ζώων συντροφιάς και .....
εκεί όπου υπάρχουν, ελάχιστα είναι αυτά που πληρούν τους απαραίτητους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία, ενώ αντίθετα, έχουν διαπιστωθεί άθλιες συνθήκες διαβίωσης των έγκλειστων ζώων, υπάρχουν αναφορές για ασυδοσίες δημοτικών υπαλλήλων και υπευθύνων των δημοτικών κυνοκομείων, για ψευδείς και υπέρογκες αναθέσεις σε υπαλλήλους οι οποίοι «φροντίζουν» τα ζώα, υπερτιμημένα τιμολόγια που αφορούν σε τροφές των έγκλειστων ζώων, κ.α.

Το ΠΑΔΟΖΩ, μεταξύ άλλων, προτείνει την αποστολή εγγράφου από το Υπουργείο σε όλους τους δήμους της χώρας υπενθυμίζοντάς τους τις διατάξεις για τους όρους και τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των καταφυγίων, την καταγραφή και τον έλεγχο στα δημοτικά καταφύγια από υπηρεσιακό κλιμάκιο με απαραίτητη την παρουσία εξουσιοδοτημένου μέλους ή εκπροσώπου ζωοφιλικού σωματείου, τη διερεύνηση του ρόλου των κτηνιάτρων (μόνιμων υπαλλήλων) των δημοτικών καταφυγίων και κατά πόσο αυτοί ασκούν τα καθήκοντά τους, την υποχρεωτική συνεργασία των δήμων με ζωοφιλικά σωματεία για την παρακολούθηση της λειτουργίας των καταφυγίων, τον έλεγχο στην οικονομική διαχείριση των καταφυγίων, ώστε να ελεγχθούν τυχόν παρατυπίες, ασυδοσίες και για να επιτευχθεί πλήρης διαφάνεια, κ.α.

Με την κατάθεση των προτάσεων για τα καταφύγια, το ΠΑΔΟΖΩ αποσκοπεί στον τερματισμό της αυθαίρετης δράσης πολλών δήμων δια των αντιπροσώπων τους, δημάρχων και υπεύθυνων αντιδημάρχων. Επίσης, στοχεύει στην ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους της Πολιτείας σε συνεργασία με τα ζωοφιλικά σωματεία και στην έναρξη εκστρατείας βελτίωσης αυτών των χώρων, ούτως ώστε να λειτουργούν όπως ορίζει ο νόμος, ως προσωρινά κέντρα φιλοξενίας – ιατρικά κέντρα αδέσποτων ζώων και όχι ως χώροι διά βίου εγκλεισμού τους.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου